image-316090-Meix-devant-Vierton1-6512b.jpg
Meix-devant-Virton
Plaats in België

Meix-devant-Virton is een plaats en gemeente in de Provincie Luxemburg in België.
De gemeente telt ruim 2800 inwoners. 

De stad Meix-devant-Virton is het eindpunt van de provincie Luxemburg. Zijn dorpen inclusief grens: Gérouville, Robelmont, Sommethonne, Villers-la-Loue, evenals Meix-devant-Virton...

De stad heeft 14 monumenten en geklasseerde sites, waaronder 9 in het dorp Gérouville.
Het oudste dorp van de entiteit is Gérouville, de 750 jaar van het dorp werden in 2008 gevierd. Voor de gelegenheid werd een herdenkingsglas Orval gemaakt, het dorp was onder de beker, in zijn tijd van de Abdij van Orval.

De gemeente maakt ook deel uit van het Natura 2000-netwerk dat tot doel heeft bij te dragen tot het behoud van de biologische diversiteit in de Europese Unie. In Meix-devant-Virton is 20% van het stedelijk gebied ingedeeld als Natura 2000-gebied.
image-placeholder.png
Oppervlakte : 54.2 km²
Provincie: Luxemburg
image-316093-Le_quartier_de_léglise_Saint-André_-_Jean-Pol_GRANDMONT-9bf31.jpg
Le quartier de l'église Saint-André - Jean-Pol GRANDMONT

Er zijn historische overblijfselen in de hele gemeente. De Romeinse oorsprong van de dorpjes in de stad wordt ondersteund door de ontdekking van de Gallo-Romeinse ruïnes, waaronder de villa die in de jaren 60 in Robelmont werd blootgelegd door het universiteitsboek van Brussel. Dit laatste is ongetwijfeld een van de meest luxueuze villa's die in de regio is ontdekt.
​​​​​​​
image-316094-Lorme_de_Gérouville_-_Jean-Pol_GRANDMONT-d3d94.jpg
Niemand is onverschillig voor de beroemde "Orme" die al zo lang wordt bewoond in de plaats van Gérouville, wiens verhaal hier wordt verteld...
image-316095-logos_life_bnip_1-c51ce.w640.jpg
Natura 2000-sites
Het doel van het Natura 2000-netwerk is bij te dragen tot het behoud van de biologische diversiteit in de hele Europese Unie. Het moet zorgen voor het onderhoud of de restauratie in een gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en habitats van soorten flora en fauna van communautair belang.
Het bestaat uit locaties die speciaal door elk van de lidstaten zijn aangewezen in toepassing van de Europese richtlijnen "Vogels" en "Habitats" van 1979 en 1992.
Richtlijn 79/409 / EEG of de vogelrichtlijn beoogt de bescherming van in het wild levende vogels op het grondgebied van de Gemeenschap en de habitats van de meest bedreigde soorten. Deze habitats worden gebouwd als speciale beschermingszones (SBZ's).
Richtlijn 92/43 / EEG of de "Habitatrichtlijn" of de "Fauna-Flora-Habitats" -richtlijn beoogt de instandhouding of het herstel in een gunstige staat van instandhouding van de natuurlijke habitats van in het wild levende dier- en plantensoorten. Belang van de gemeenschap. Deze habitats worden opgetrokken in speciale beschermingszones (SAC's).
Vier Natura 2000-locaties bevinden zich in Meix-devant-Virton. Ze beslaan een gebied van 1,101 ha, of meer of minder 20% van het stedelijk gebied.

- Bovenbekken van de Chevratte
(665 ha)
De site wordt vooral gekenmerkt door bosgebieden ten noorden van Meix-devant-Virton maar ook door moerassige gebieden. Het is een belangrijke plaats voor soorten die kenmerkend zijn voor grote bosgebieden (hazelaarhoen, zwarte specht, specht en buizerd van honing). Het is ook van groot entomologisch belang (zeldzame en bedreigde vlinders, orthopterans en kevers). We zien de aanwezigheid van de libel Coenagrion mercuriale en de hagedis van de stammen (Lacerta agilis).

- Valleien van de Chevratte (414 ha)
De site wordt gevormd door de valleien van de Chevratte en Thonne en wordt gekenmerkt door een reeks hooilanden, maar ook door alluviale omgevingen en het Bois de Lavau. Grote populaties van flayers worden geïdentificeerd.
 
- Zwembad van de Marche (17 ha)
De site strekt zich zeer licht uit over de gemeente Meix-devant-Virton (vallei van de stroom van Soye).

- Tonvallei en Bajociaanse kust van Montquintin naar Ruette (5ha) De site beslaat een paar hectare ten zuiden van Villers-la-Loue.
image-306088-55752352_104338367415114_8307605986244296704_o.jpg
TOP10 Ardennen.be - PORTAALSITE 2019 ©
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing*
Meix-Devant-Virton